PRAVDA VYDĚSÍ
kauza billboard, poslední aktualizace 23.12.2014

(Přidáno usnesení Městského soudu v Praze ve kterém zamítá návrh předběžného opatření – odstranění billboardu)

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX


V měsíci září 2014 mne v průběhu jediného týdne v tisku upoutaly dvě na první pohled podobné zprávy. Bylo v nich, že město Litomyšl slavnostně otevírá zrekonstruované Zámecké návrší a že ve Vysokém Mýtě je slavnostně je otevírána zrekonstruovaná Odbojářská ulice. Dočítám se dále, že první investice představuje náklad 420 miliónů korun, kdežto druhá necelé 4 milióny. Uvědomuji si, že něco není v pořádku: jediným vysokomýtským projektem uplynulých čtyř let, hodným toho názvu, je Muzeum karosářství. Projekt, který stávající radnice zdědila - včetně obstarané dotace - od minulého vedení. Projekt, se kterým měl pan starosta Miloslav Soušek (dále jen MS) velký problém osvojit si ho, zpochybňoval ho a pouštěl se do jeho realizace jen nerad.

Obracím se na vyhledávač Google a po chvíli nacházím webové stránky Státní pokladna provozované ministerstvem financí s příjmy Vysokého Mýta v posledních pěti letech
(poslední sloupec je stav k pololetí): http://monitor.statnipokladna.cz/2014/obce/detail/00279773

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

MF.jpg

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

Zjišťuji, že příjmy města mají značně sestupnou tendenci, a obracím se tedy na webové stránky městského úřadu pro další informace. Tam získávám údaje za dvě poslední volební období. Příjmy města se mezi těmito obdobími propadly o neskutečných 380 miliónů korun. To by mohlo být změnou legislativy, napadá mne, a proto si stejné porovnání dělám i pro sousední Litomyšl. Příjmy Litomyšle ale neklesají, naopak rostou skoro o 160 miliónů. V té chvíli je pro mne už zcela nezajímavé, zda a jak se na poklesu příjmů Mýta podepsala legislativa. Když se s tím dokázala vypořádat Litomyšl, proč ne Vysoké Mýto? Proč má Mýto výsledky horší o více než půl miliardy? Napadá mne, že to může být tím, že radnici Mýta po mnoha letech poprvé vede levice, v čele s MS, zvoleným za ČSSD (po přestupu k Zemanovcům město dál řídí za stranu, která ve volbách nezískala jediný mandát). Rozhoduji se, že si tato zjištění nenechám jen pro sebe. Vytvářím návrh billboardu, objednávám jeho výrobu a vylepení na celý měsíc říjen 2014:

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

b.jpg

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

Nastává pozdvižení. Billboard fotografuje policie a zastavují se u něho lidé. Na webu města se objevuje tento komentář:

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

MEU1.jpg

                                     graf_prijmy.jpg

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

Jsem potěšen tím, že graf úřadu obsahuje moje čísla. Buď jsem se při jejich hledání v závěrečných účtech města na webu úřadu nikde nezmýlil, nebo je úřad ode mne prostě převzal. Je to jedno, hlavně že jsou moje čísla verifikována. Se zaujetím čtu, co znamenají oranžové čepičky grafů: sociální dávky dříve vyplácené městem, dnes už ne. Nevěděl jsem to, ale je mi to jedno: Litomyšl je určitě také dříve vyplácela. To, že je tato skutečnost ve vysvětlení úřadu zastřena, stejně jako to, že jsou v něm sice vyjmenovávány dotace, které zdědí budoucí vedení města, ale nezmiňují se dotace stejným způsobem zděděné od minulé radnice (Muzeum karosářství), jež jsou několikanásobně vyšší, mi bere náladu. Takováhle dávka demagogie a manipulace je na mne moc. Rozhoduji se, že text billboardu doručím občanům do schránek, nechávám vytisknout leták a objednávám distribuci u České pošty.

V říjnu pár dnů před volbami vychází Trs (zdá se mi, že o něco dříve než obvykle, snad aby stihl vyjít ještě před volbami) a v něm je tento článek:

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

TRS1.jpg
XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

Telefonuji šéfredaktorovi Trsu a stručně se mu snažím vysvětlit, že billboard je korektní. Slibuje mi zveřejnění moje reakce. Je nefalšovaně překvapen, že se, jak říká, „přiznávám“. Asi ten billboard pořádně nečetl, říkám si. Nebo mám příliš velké představy o schopnosti populace kriticky uvažovat? Na druhou stranu, můj třináctiletý syn interpretaci čísel na billboardu zcela chápe. Pan šéfredaktor asi jen zcela věří panu MS.

Posílám do Trsu email s následujícím textem:

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

Vážený pane Hudečku,
v návaznosti na náš telefonický rozhovor Vám v příloze posílám svoji reakci na článek Předvolební kampaň se často vymyká dobrým mravům. Pevně věřím, že moji obhajobu té části kampaně, kterou pan starosta nejvíce kritizuje, shledáte přinejmenším zajímavou, a umožníte, aby se dostala k Vašim čtenářům.

Přeji Vám vše nejlepší ve Vaší práci.

Srdečně
Zbyněk Halousek

===== 

Text reakce:

S velkým zklamáním jsem zjistil, že až na úvodní dvě věty pojednává článek „Předvolební kampaň se často vymyká dobrým mravům“ o billboardu vyvěšeném v měsíci říjnu poblíž hotelu Tejnora ve Vysokém Mýtě. Jakožto jeho autor prohlašuji, že čísla uvedená v grafu – jejichž správnost pan starosta nezpochybňuje – jsou v doprovodném textu interpretována korektním a metodicky správným způsobem. Je toho dosaženo tím, že se porovnávají relativní příjmy dvou měst ve stejném časovém období, takže vliv legislativních změn je zcela eliminován. Informace, že příjmy rozpočtu Mýta poklesly o 381 milionů korun, je jen vstupním údajem pro porovnání úspěšnosti vedení měst Vysokého Mýta a Litomyšle, ve kterém Mýto k mé lítosti zaostává zhruba o půl miliardy korun.

Zavádějící jsou naopak údaje poskytnuté Trsu panem starostou, jakož i ty, které publikoval na svých stránkách MěÚ. Je zastírána skutečnost, že legislativní změny postihly Litomyšl ve stejné míře jako Vysoké Mýto, a že tedy i Litomyšl přestala vyplácet některé sociální dávky a získávat na ně peníze do rozpočtu. O dvou velkých investičních akcích z minula se hovoří jako o něčem spadlém z nebe, jakoby se pan starosta ve svém volebním období nemohl přičinit o obdobný rozvoj města, sehnat dotace a vyrovnat se svým předchůdcům. A nakonec i věcně správná informace o tom, že část příjmů rozpočtu přechází mezi volebními obdobími, zcela opomíjí fakt, že stávající vedení města takto zdědilo o několik desítek miliónů více, než po sobě zanechává svým nástupcům.

Text billboardu je tak proti výrokům pana starosty etalonem korektního zacházení s daty. Souhlasím s panem starostou, že je třeba bojovat s darebáky, ale obávám se, že vůbec netuší, kterým směrem se vydat, když o tom hovoří v souvislosti s billboardem.

Zbyněk Halousek
Choceň

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

Těším se na zveřejnění textu v Trsu, ale odhaduji, že si ho pan šéfredaktor nechá posvětit panem starostou, který tak bude mít poslední slovo.

V té době už také vím, že MS se před volbami pokusil dosáhnout odstranění billboardu. Obrátil se na Městský soud v Praze, a ten jeho žádost zamítl.
Podrobnosti níže.


Dále, potvrzuje se, že na mne - ještě jako neznámého pachatele – MS skutečně podal trestní oznámení pro údajnou pomluvu. Věděl jsem o tom již dříve a uvažoval jsem, že sám zajdu na polici, ale zdálo se mi to exhibicionistické. Vyšetřovateli ochotně potvrzuji, že je na správné adrese a souhlasím, že se dostavím k podání vysvětlení. O obsahu podání vysvětlení se nemohu šířit, ale řeknu jen, že vše bylo korektní.

Po dalších 2 týdnech vychází 13.11.2014 Trs a v něm je na titulní stránce následující text: 

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

TRS2.jpg

TRS3.jpg

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

Začíná to být zábavné. MS stále tvrdí, že jsem spáchal trestný čin, ačkoliv již řadu týdnů ví, jak billboard posoudil soud, na který se MS obrátil s žádostí o předběžné opatření. Tvrdí, že jsem spáchal „vědomou a nehoráznou lež“, že prý “… ani text neporovnává dvě města“. A co moje věta „Srovnatelně velké Litomyšli se bez ohledu na změny v zákoně o financování obcí podařilo její příjmy navýšit o 159 miliónů Kč.“, to není srovnání? Že by problémy s porozuměním textu? Bohužel, pořád také nevím, v čem by měla moje pomluva spočívat. O starostovi hovořím jen ve větě, že “…získáváni dotací…závisí zejména na starostovi a na jeho schopnostech a pracovitosti“. Je snad tohle špatně? Chápal kdy MS, co vše je úkolem starosty?

Zcela mimo realitu je i tvrzení MS, že jsem uváděl nepravdivé informace a manipuloval s údaji“. To by chtělo nějaký důkaz. MS docela riskuje, když mne označuje za lháře. S usnesením soudu o tom, proč nevyhověl žádosti o odstranění billboardu, a s případným výrokem soudu, vyšetřovatele či státního zástupce, že jsem nespáchal trestný čin, ho budu moci snadno žalovat pro pomluvu. Půjde to pak snadno dokázat.

A pokud jde o to, že „Vyvěsit billboard, nechat natisknout letáky a roznést je do domácností stojí velké prostředky…“, pak mohu jen říci, že například zpáteční letenka na Krym do Simferopolu stojí více. Nikdo přece nelitujeme peněz ani úsilí pokud jde o věci, které nám jsou drahé, že? V mém případě to byla investice do občanské svobody. Hodlám se za ni brát. A do čeho investuje čas a peníze pan Soušek, co je drahé jemu?

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

Přidáno 23.12.2014:

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

Na základě zákona o poskytování informací získávám na začátku prosince 2014 usnesení Městského soudu v Praze, ve kterém zamítá návrh na předběžné opatření – odstranění billboardu. Z usnesení vybírám:

Skutečnosti … které odůvodňují předběžné opatření, musejí být vylíčeny v návrhu na vydání předběžného opatření takovým způsobem, aby návrh byl určitý a srozumitelný … Návrh žalobcem předložený uvedené náležitosti nemá. Chybí v něm totiž dostatek tvrzení, která by měla logickou souvislost a která jsou nutná pro úvahu o tom, že je to právě žalobce, kterému svědčí nárok, o který svůj návrh opírá.

Žalobce tvrdí, že informace (patrně všechny) na uvedeném billboardu jsou nepravdivé. Netvrdí však, proč jsou nepravdivé a jaká je tedy pravda (například jaké příjmy a výdaje v poslední době město mělo). Netvrdí, proč by měla být nepravdivá obecná úvaha ekonomů o tom, co je úkolem obecního či městského úřadu a starosty. Netvrdí, z jakého důvodu by to měl být právě žalobce, který by se mohl domáhat (také) odstranění informací, které se týkají města Litomyšle a jakým způsobem informace o výši příjmů tohoto města zasáhla do jeho dobré pověsti.

Z návrhu není zřejmé, proč žalobce zdůvodňuje nutnost vydat předběžné opatření "nekorektní předvolební kampaní". Taková předvolební kampaň totiž jistě nemůže ovlivnit město a jeho dobrou pověst, ale pouze volební výsledky těch, kdo se v rámci voleb ucházejí o místa zastupitelů. Nejasný je rovněž žalobcův požadavek, aby "se zamezilo jinému šíření informaci uvedených na plakátu". Není zřejmé, jaké jiné "šíření informací" má žalobce na mysli a jak má žalovaný, který je zřejmě pouhým provozovatelem reklamní plochy, “jinému" šíření těchto informací (např. prostřednictvím reklamních ploch, jimiž nedisponuje?, nebo prostřednictvím médií?) zabránit.

Také se Vám zdá, že podobné závěry jsou nasnadě a že k nim musí průměrně inteligentní člověk dospět sám, bez pomoci soudu?
Celý text usnesení soudu je k dispozici zde.

Dne 7.12.2014 píšu následující email panu Hudečkovi do Trsu:

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

Vážený pane Hudečku,

v příloze Vám posílám dokument, který by mohl pomoci Vašim čtenářům zorientovat se v "kauze billboard". Ve vašem druhém rozhovoru s panem Souškem Vás totiž uvedený, bohužel to tak musím říci, vodí za nos (a následně pak Vaše čtenáře), když zatajuje, že ještě před volbami posuzoval zákonnost billboardu soudní senát, a neshledal sebemenší důvody k nařízení jeho odstranění.

S věcným a logickým odůvodněním usnesení senátu byl pan Soušek nepochybně seznámen dávno před tím, než Vám poskytl druhý rozhovor. Jeho zopakovaná tvrzení o tom, že billboard obsahuje lživé informace, a že "pan Halousek uvádí nepravdivé informace a manipuluje s údaji" se tak již není možno dívat jako na tvrzení nějakého poplety, nedisponujícího hlubším vhledem do fungování demokracie a principů právního státu, ale jako na záměrné špinění mé osoby.

Doufám, že usnesení senátu, ze kterého vybírám nejpodstatnější část a kopíruji ji pod svým podpisem, Vás přesvědčí o tom, že názor soudu na zákonnost vyvěšení billboardu je daleko podstatnější informace než laické domněnky pana Souška, a že s ním seznámíte Vaše čtenáře.

Pane Hudečku, občanům Vysokého Mýta můžete prokázat velkou službu, pokud je budete informovat o kauze billboard až do jejího úplného konce, zejména o rozhodnutích soudů (či vyšetřovatelů a státních zástupců), z nichž některá jsou teprve před námi. Z rozhodnutí těchto autorit si občané budou moci učinit objektivní obrázek o osobě bývalého starosty. Pro demokratické zdraví společnosti je to důležité a Vaše tiskovina tak může se ctí dostát základnímu úkolu svobodného tisku: nebýt hlásnou troubou politiků či zájmových skupin, ale službou občanům a demokracii. Je mi jasné, že to není lehký úkol a že může občas vyžadovat i hodně osobní odvahy.

Přeji Vám hodně úspěchů!

Srdečně
Zbyněk Halousek

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX

Od pana Hudečka ale dostávám jen neurčitý příslib, že se záležitosti bude věnovat v některém z dalších vydání oblastních novin TRS, protože věc je prý nadále v šetření (o zveřejnění emailu jsem pana Hudečka nepožádal).

Dobrá, dám tedy TRSu ještě jednu šanci uvést věci na pravou míru, až bude uzavřeno vyšetřování vedené proti mně. Začínám se zajímat o to, jak je vyšetřování daleko a zda již nebylo uzavřeno. Předpokládám, že trestní oznámení pana Souška shledá jako neopodstatněné buď státní zástupce, nebo ještě dříve vyšetřovatel. Až to zjistím, budu zde informovat.